PG on FSW
2020


Uday Chand Dampanaboyina

Umar Chand Dampanaboyina

Sai Rakesh

Piyush Khuslani


2019


Ranjan Kumar Vishwakarma

Jsvn Reddy


2018


Ashish Tripathi

Abhishek Singh Thakur

Safal Singh


2017


Abhishek Gupta

Md Perwej Iqbal


2016


Sanchit Mewar

Ravi Kumar Patel

Prashant Chauhan

Saurabh Suman


2015


Moahanesh Patole

Vyas Mani Sharma


Sumit Das


2014


Akash Suvankar Bhowmick

Sunit Swain


2013


Deepak Chauhan


2012


Mahesh Patil Umakant

R Thube


2011


Randhir Oran